this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Manastir Bešenovo
   Manastir Bešenovo  

   Manastir Bešenovo sa crkvom posvećenom sv. Arhanđelima osnovao je prema predanju kralj Dragutin, ali se najčešće kao najstariji pomen navodi 1467. kada je, prema izgubljenom natpisu na zidu, crkva živopisana. Manastir je pouzdano zabeležen u svim turskim popisima počevši od 1545. do 1548. Kada je manastir Vitovnica kod Požarevca stradao od Turaka, kaluđeri ovog manastira su sa najvrednijim liturgijskim predmetima prebegli u manastir Bešenovo. Među liturgijskim predmetima bilo je četverojevanđelje koje je 1557. godine okovao Kondo Vuk, kao i srebrna čaša iz 1662. godine, delo kujundžije Luke (ove dragocenosti se čuvaju u Muzeju SPC u Beogradu). Iako prepravljana u XIX i početkom XX veka crkva manastira Bešenova zadržala je u osnovi svoj prvobitni oblik jednobrodne građevine raškog tipa sve do drugog svetskog rata kada je razorena. Trostrani oblik manastirski konaci dobili su između 1730. i 1771. godine. Podaci o ikonama sa ikonostasa koji se pominje u Opisu iz 1753. godine, kao i o ikonama sa ikonostasa iz druge polovine XVIII veka nepotpuni su i nedovoljno obrađeni. Slikarski radovi u manastirskoj kapeli, radovi Kuzmana Kolarića iz 1783. godine uništeni su zajedno sa crkvom. Treći po redu ikonostas slikao je Stevan Aleksić 1906-09. godine, kao i zidne slike na svodu i zidovima i istorijsku kompoziciju Spaljivanje sv. Save. Delovi ovog ikonostasa sačuvani su u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Tokom Drugog svetskog rata manastir je uništavan od strane ustaša, da bi bio bombardovan 1944. godine. Sačuvani su samo delovi ikonostasa. Pošto je Bešenovo do te mere stradalo u ovom ratu, decenijama posle nije obnavljano.

(1876-1923), slikar, unuk Nikole Aleksića; rođen u Aradu, završio Akademiju u Minhenu, otvorio slikarsku radionicu u Aradu, kasnije se preselio kod brata u Modoš (danas Jaša Tomić). U mnogim crkvama, posebno u Banatu izradio brojne zidne slike i ikonostase (Modoš, Bešenovo, Preobraženska crkva u Pančevu itd.). U osnovi realist, sa izvesnim ostacima romantičarskih shvatanja, koristio se i poukama impresionizma.

Manastir je otvoren za posetioce! 

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice