this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Lasla Karačonjija, Novo Miloševo
  Dvorac "Karačonji" Novo Miloševo  



   Porušeni dvorac se nalazio na ulazu u Novo Miloševo od Novog Bečeja, na mestu gde su danas ulice Jovana Popovića i Štrosmajerova. Vreme gradnje nije tačno utvrđeno, ali po Borovskom moglo bi se smestiti između 1838. - 1842. godine, a izgradio ga je Laslo Karačonji. Bila je to otmena građevina, sa naglašenim ulaznim delom, gde je bio trem na stubovima. Trouglasti zabat završavao je krov terase, koji su nosili šest stubova kružnog preseka i sa korintskim kapitelima. Ovi stubovi su imali visinu sprata i po, jer je tavanski deo iza timpanona korišćen za stanovanje, a iz njega se išlo u osmostranu, visoku kulu sa satom, koja je služila kao vidikovac. Na timpanonu je bio grb, a na uglovima dve skulpture slične grčkim statuama, koje su držale vrčeva. Stubovi u prizemlju bili su masivni, kvadratnog preseka, povezani lucima. Dekoracija oko prozora je ista kao i na mlađem dvorcu i činile su je ravne natprozorne grede na konzolicama, iznad prozora sprata i trostruki polukružni luci iznad prozora prizemlja. Ispred trema je bilo mermerno stepenište sa figurama lavova sa krunama, sa svake strane. Rizaliti na uglovima građevine bili su izraženiji nego kod mlađe građevine, izbačeni za dubinu terase i završen ravnom atikom. Na spratu je bio po jedan petokrilni prozor, a u prizemlju su bila vrata do kojih se stizalo preko niske terase. Oko dvorca su bili ekonomski i pomoćni objekti: praonica, staklene bašte za smeštaj cveća i rasada, stanovi za poslugu i radionice. Iza dvorca prema željezničkoj pruzi, prostirao se park površine oko 5 - 6 hektara. Veći deo imanja je grof Eugen Jene Karačonji isparcelisao i prodao u periodu od 1905 - 1911 godine. Manji deo imanja, zajedno sa dvorcem, kupio je 1903. godine Franja Merlak. Kako je u to vreme, 1932. godine pokrenuta parnica pred Međunarodnim sudom u Hagu za povraćaj imovine bivšim veleposednicima, između ostalih i porodici Karačonji, Merlak je odlučio da dvorac poruši i proda materijal. Fragmenti ove građevine ( delovi ograde, stubova, jedan od lavova... ) kao i par fotografija je sve što je ostalo da podseća na dvorac. (Tekst i neke slike su preuzete sa www.novomilosevo.org.rs)

 

Dvorac više ne postoji!

© 2007-2023 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice