this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Дворац Карачоњи, Ново Милошево
  Дворац "Карачоњи" Ново Милошево     Дворац је изградио Лајош Карачоњи између 1842 и 1846 године на свом имању у Беодри (данас Ново Милошево). Зграда је играђена као репрезентативни резиденцијални објекат који својом просторном диспозицијом и архитектонским решењем заузима доминантан положај у пространом парку. Обликован је у архитектонском смислу и доследно спроведен у класицистичком стилу као и сви претећи објекти у склопу имања. Зграда је издужене правоугаоне основе, и представља један од ретких спратних резиденденцијалних објеката. Главна фасада је решена симетрично, са плитким ризалитима на угловима, који се завршавају тимпанонима. На средишњем делу главне фасаде се налази репрезентативни улаз који је смештен испод портика. Портик у приземном делу носе правоугаони дорски стубови, а на спратном делу, где је велика тераса, коринтски стубови са архитравом, голим фризом и троугаоним тимпаноном. Приземље је одвојено од спрата хоризонталном поделом која је наглашена кордонским венцем. Прозорске осе се поклапају на спрату и приземљу и ритмично су распоређене дуж фасаде. Прозорски отвори су смештени између пиластара који у приземном делу имају јонске капителе и полукружне степенасте фронтоне, а на спратном коринтске капителе и праволинијски обликоване фронтоне на декоративним конзолама изнад прозора. На дворишном делу фасада је равна, а наглашена је централним застакљеним делом који носи низ дорских стубова. Прозорске осе се поклапају, а бочни ризалити су наглашени низом прозорских отвора. У склопу имања су помоћни економски објекти: коњушнице, штале, магацини и одељења за послугу, који заједно са главном зградом дворца чине ахитектонски и стилски јединствен и добро усклађен комплекс. После Другог Светског Рата у дворцу је био дом за незбринуту децу, поправни дом и основна школа. Постојао је и други дворац у Беодри који је порушен, а изградио га је Лајошев брат, Ласло Карачоњи између 1838. - 1842. године. Лајош и Ласло су изградили и цркву са два торња, у Беодри (два брата, два дворца, два торња). Данас се у дворацу налази хемиска индустрија Хином. Изнутра је дворац преправљен за потребе фабрике, али није комплетно и адекватно реновиран. Са задње стране фасада на дворцу је у прилично лошем стању. Дворац је споменик културе од великог значаја.
Meдији о дворцу...

Дворац није отворен за посетиоце!

© 2007-2022 Србија
Почетна | Дворци | Манастири | Ветрењаче | О нама | Контакт | Везе | Рекламе | Е-дописнице