this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Дворац Данијел, Конак
  Дворац "Данијел" Конак     Дворац у Конаку изградио је гроф Данијел Ладислав 1884. године. Уз главну зграду, која је служила за становање велепоседника, изграђена је једна скромнија грађевина за становање бироша и слуга, а нешто удаљенији су остали економски објекти: коњушница, штале и сл. Дворац окружује леп парк са ретким стаблима разних егзотичних врста, који се простире на неколико хектара. Налази се у близини реке Брзаве на излазу из места према Вршцу. Комплекс се састоји од главне зграде за становање и околних помоћних објеката смештених у пространом парку. Дворац је приземна, подужно оријентисана грађевина симетричне основе. Главни украс на фасадама су класицистички портици, на јужној страни излаз у парк, а на северној страни главни улаз у дворац. Портик на јужној страни је богато декорисан са шест јонских стубова који се у кровној зони завршавају украсним везама, као и полукружно степениште за излаз у парк. У доњој зони између стубова је ограда од кованог гвожђа са једноставним украсима, а у горњој зони су слепе аркаде које носе плитки пиластри. У кровишту у равни стубова се налази атика са балустрадом. На северној фасади портик има четири јонска стуба који носе тимпанон, степениште у средишњем делу и бочне колске прилазе. Распоред прозора на фасадама је ритмичан и усклађен са унутрашњим распоредом просторија. Својом архитектуром и концепцијом представља леп пример једноставног, подужно оријентисаног, приземног класицистичког објекта, намењеног луксузном становању спахијске породице. Уређени парк и дворац чине целину складних и несумљивих вредности. Данас се у дворцу налази основна школа "Вук Караџић", а у економским објектима се налазе станови за предаваче и друге раднике у школи. Дворац, и парк око дворца су добро очувани. На дворцу су рађени конзерваторски радови 1984. и 1988. године. Дворац је споменик културе од великог значаја, a парк је заштићен као споменик природе II категорије.

Дворац није отворен за посетиоце!

© 2007-2022 Србија
Почетна | Дворци | Манастири | Ветрењаче | О нама | Контакт | Везе | Рекламе | Е-дописнице