this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Danijel, Konak
  Dvorac "Danijel" Konak     Dvorac u Konaku izgradio je grof Danijel Ladislav 1884. godine. Uz glavnu zgradu, koja je služila za stanovanje veleposednika, izgrađena je jedna skromnija građevina za stanovanje biroša i sluga, a nešto udaljeniji su ostali ekonomski objekti: konjušnica, štale i sl. Dvorac okružuje lep park sa retkim stablima raznih egzotičnih vrsta, koji se prostire na nekoliko hektara. Nalazi se u blizini reke Brzave na izlazu iz mesta prema Vršcu. Kompleks se sastoji od glavne zgrade za stanovanje i okolnih pomoćnih objekata smeštenih u prostranom parku. Dvorac je prizemna, podužno orijentisana građevina simetrične osnove. Glavni ukras na fasadama su klasicistički portici, na južnoj strani izlaz u park, a na severnoj strani glavni ulaz u dvorac. Portik na južnoj strani je bogato dekorisan sa šest jonskih stubova koji se u krovnoj zoni završavaju ukrasnim vezama, kao i polukružno stepenište za izlaz u park. U donjoj zoni između stubova je ograda od kovanog gvožđa sa jednostavnim ukrasima, a u gornjoj zoni su slepe arkade koje nose plitki pilastri. U krovištu u ravni stubova se nalazi atika sa balustradom. Na severnoj fasadi portik ima četiri jonska stuba koji nose timpanon, stepenište u središnjem delu i bočne kolske prilaze. Raspored prozora na fasadama je ritmičan i usklađen sa unutrašnjim rasporedom prostorija. Svojom arhitekturom i koncepcijom predstavlja lep primer jednostavnog, podužno orijentisanog, prizemnog klasicističkog objekta, namenjenog luksuznom stanovanju spahijske porodice. Uređeni park i dvorac čine celinu skladnih i nesumljivih vrednosti. Danas se u dvorcu nalazi osnovna škola "Vuk Karadžić", a u ekonomskim objektima se nalaze stanovi za predavače i druge radnike u školi. Dvorac, i park oko dvorca su dobro očuvani. Na dvorcu su rađeni konzervatorski radovi 1984. i 1988. godine. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja, a park je zaštićen kao spomenik prirode II kategorije.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice