this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | Latinica
Summer-residences Pejačević, Jarkovci
  Summer - residences "Pejačević" Jarkovci     Летњиоковац се налази на крају главне сеоске улице, у Јарковцима, а данас је вишенаменски објекат. Приликом изградње је то био специфичан објекат, изграђен ван градске средине, око којег се касније развило насеље. Првобитна намена му је била повремени боравк, одмор и лов. Летњиковац је изградила велепоседничка породица Пејачевић почетком 20. века, која је у центру Руме имала дворац који је порушен у реконструкцији центра града. Комплетна декорација на фасадама објекта је од опеке и дрвета. Претходним, неопходним адаптацијама објекта извршене су неке измене у односу на провобитан изглед. Због специфичности и јединствености летњиковца, споја градске и сеоске архитектуре, поднет је предлог заштиту објекта, 1987- године.

© 2007-2020 Serbia
Home | Castle | Monasteries | Windmill | About us | Links | Banners | Contact | E-postcards