this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Летњиковац Пејачевић, Јарковци
  Летњиковац "Пејачевић" Јарковци     Летњиоковац се налази на крају главне сеоске улице, у Јарковцима, а данас је вишенаменски објекат. Приликом изградње је то био специфичан објекат, изграђен ван градске средине, око којег се касније развило насеље. Првобитна намена му је била повремени боравк, одмор и лов. Летњиковац је изградила велепоседничка породица Пејачевић почетком 20. века, која је у центру Руме имала дворац који је порушен у реконструкцији центра града. Комплетна декорација на фасадама објекта је од опеке и дрвета. Претходним, неопходним адаптацијама објекта извршене су неке измене у односу на провобитан изглед. Због специфичности и јединствености летњиковца, споја градске и сеоске архитектуре, поднет је предлог заштиту објекта, 1987- године.

 

Летњиковац није отворен за посетиоце!

© 2007-2022 Србија
Почетна | Дворци | Манастири | Ветрењаче | О нама | Контакт | Везе | Рекламе | Е-дописнице