this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Дворац Јагодић, код Конака
  Дворац "Јагодић" код Конака     Дворац је саграђен на ивици шуме, 1835. године за Петра Јагодића. Од изградње па све до Другог светског рата остао је у поседу породице Јагодић. Између осталих двораца у Војводини овај објекат има стилске вредности, али и историјске, због породице у чијој је власништву био. Породица Јагодић је значајна за културну историју српског народа у Војводини. Јагодићи су били истакнути чланови Матице српске, па се у Галерији Матице српске налази неколико њихових портрета које је насликао Константин Данил. Константин Данил је јадан од најзначајнијих сликара друге половине 19. века. Дворац припада типу пољских двораца, око њега је негован парк и у дубини имања се налази енглески парк, који укључује већ постојеће биљне врсте, обогаћене егзотичним ретким врстама. Парк испред зграде је планиран по француској шеми, пројектовањем рундела оивичених ружичњаком и шимширом. На имању су била два уређена парка француски и енглески који у дубини имања прелази у шуму Копривића која је заштићена као природна реткост. Зграда дворца је у облику издуженог правоугаоника са строго симетричним унутрашњим и спољашњим распоредом. Осу симетрије чине два приступна портика, главни улазни и други ка парку. Зграда је приземна са два бочна ризалита који изгледају као две куле јер им је кров изнад висине кровног венца централног дела зграде. Склад пропорција и једноставност овом објекту дају симетрија као основни естетски принцип и склад зидних маса и ритам прозорских отвора са једнаким размацима. Раван кров дворишног трема носе четири стуба са коринтским капителима и вишеструко профилисана архитравна греда. Правогугаони прозори су фланкирани плитким пиластрима са коринтским капителима, имају различите фронтоне. Велики подрум, засведен пруским сводом има посебно изведену ваздушну вентилацију која је још у функцији. После другог Светског Рата у објкту се налазила зграда ПДП "Трудбеник". Претварање пољског дворца који је био намењен становању у административно-пословну зграду донело је доста промена нарочито у ентеријеру. После дужег времена започето је обнављање зграде 2007. године. Дворац је споменик културе од великог значаја.

Дворац није отворен за посетиоце!

© 2007-2022 Србија
Почетна | Дворци | Манастири | Ветрењаче | О нама | Контакт | Везе | Рекламе | Е-дописнице