this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Дворац Марцибањи, Чока
  Дворац "Марцибањи" Чока     Дворац је изградила породица Марцибањи, после 1781. године, када је Леринц Марцибањи купио пустару Чоку. Изградњу дворца довршио је тек следећи власник, Шваб Карољ, тек око 1870. године. Артур и Карољ Ледерер купили су посед крајем 19. века. У поседу спахијске породице Ледерер иначе једне од најбогатијих јеврејских породица у то доба имање остаје све до Другог светског рата. Током Другог светског рата једно време дворац је био у поседу окупатора. Дворац је спратна зграда, са издуженом основом симетричног распореда просторија, дужно оријентисана ка главној улици. Бочним и средишњим ризалитима је рашчлањена фасада главног улаза. Завршетци ризалита су тимпанони који се издижу изнад кровног венца. Прозори су ритмично распоређени у низу, у приземљу са равном горњом гредом, а на спрату су прозори са лучним завршетком. Кровиште на четири воде, улепшано је са крововима на ризалитима са бочних страна. Дворац распоредом главних зидних маса, фасадом и симетричном основом, има одлике класицизма, али је због накнадних измена концепције добио еклектичке одлике. Без обзира, изглед одаје целину сигурних стилских изржајних карактеристика, и у односу на друге објекте овог типа у Војводини, један је од значајнијих. Од после рата 1950. године ту је основано пољопривредно добро "Чока" које и данас користи дворац као управну зграду. Зграда је у добром стању, а парк око дворца је претворен у градски парк. Дворац је споменик културе од великог значаја.

Дворац није отворен за посетиоце!

© 2007-2022 Србија
Почетна | Дворци | Манастири | Ветрењаче | О нама | Контакт | Везе | Рекламе | Е-дописнице