this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Manastir Berkasovo
   Manastir Berkasovo  

   Uz većinu istorijskih činjenica , ali i predanja koji povezuju manastir Privinu Glavu sa Brankovićima, važnu posrednu ulogu ima utvrđeni grad Berkasovo koji se nalazio u neposrednoj blizini. Bio je u posedu Vuka Grgurevića još od njegovog prelaska u Srem 1465. godine. Kao posed Jovana Brankovića bio je njegovo često prebivalište, pa nije čudo da se nekoliko važnih povelja piše upravo u Berkasovu... U Berkasovu je despot Jovan i umro 10. decembra 1502. godine, izmoren stalnim ratovanjima, o čemu govore mnoge narodne pesme. U njima se govori da je despot Jovan na samrti u gradu Berkasovu, odakle šalje sluge po majku Angelinu koja se nalazi u gradu Kupinovu i po brata Maksima koji boravi u Krušedolu... Smrt despota Jovana, kao poslednjeg Brankovića, odjekivala je u narodnom sećanju kao gašenje svetorodne i utešiteljske porodice Brankovića, ali i kao političko-državni čin pada srpske Despotovine. Berkasovo je ubrzo zadesila tužna sudbina. Polazeći na konačan obračun 1526. godine sa ugarskom vojskom, Turci su ga razorili. U doba Marije Terezije, naredbom crkvenih vlasti Ugarske, od ostataka kamenih zidina pravljena je katolička crkva u selu Kukujevcima. U neposrednoj blizini grada nalazio se izvor sa čudesnom vodom, u narodu poznat kao "Despotovac". Mnoge legende povezuju ovaj izvor sa članovima porodice Branković.

Manastir je otvoren za posetioce!

© 2007-2022 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice