this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac barona Jovanovića, Sočica
  Dvorac "barona Jovanovića" Sočica     Dvorac je u prvim decenijama XIX veka izgradio baron Jovanović. Baronovo imanje u Sočici je kupio 1832. godine Čiko Selaš. Doktor Nestor Mesarović i njegova deca su kupili imanje 1857. godine, a potom posed je kupio Bela Majtenji. Objekat je klasicistički komponovana prizemna građevina izdužene pravougaone osnove. Na glavnoj fasadi je istaknut centralni rizalit atikom na čijem je vrhu ukrasna vaza. Fasada je simetrična, a zidno platno naglašavaju horizontalne fuge. Pretpostavke su da je centralni portik na dvorišnoj fasadi kasnije dograđen, jer je karakterističan za glavnu fasadu. Na prozorima prednje i zadnje fasade zaštitne rešetke, a posebno girlande, karakteristike su kasno baroknog perioda koji predhodi klasicizmu prve polovine XIX veka.

Danas se u dvorcu nalazi mesna administracija. Dvorac je poslednjih godina obnovljen i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice