this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Mali dvorac Danijel, Stari Lec
  Dvorac "Danijel" Stari Lec     Oba dva dvorca u Starom Lecu izgradili su članovi jermenske veleposedničke porodice Danijel i nalaze se u centru sela, jedan pored drugog. Veliki dvorac izgradio je 1890. godine grof Pal Danijel, kasnije veliki župan Tamiške županije. Mali dvorac u Starom Lecu pripadao je Emi Danijel rođaki grofa Pal Danijela i izgrađen je u drugoj polovini 19. veka. Oba dva dvorca su prizemna i klasicističke stilske koncepcije. Veći dvorac je u osnovi izduženi pravougaonik, naglašeni su mu bočni rizaliti i kula osmatračnica na zapadnoj bočnoj strani, koja kao arhitektonski element odražava odlike romantizma. Kolsi ulaz - portik je u stvari, terasa koja nadkriva ulaz sa ravnim centralnim stepeništem. Krov terase je ravan i u visini krovnog venca se završava atikom, a nose je zidani stubovi kvadratne osnove. Zadnja terasa je zazidana i sada služi kao dodatna prostorija. Mali dvorac je skoro kvadratne osnove, skladne klasicističke koncepcije. Na glavnoj fasadi je karakterističan ulazni portik koga nose četiri stuba kružne osnove sa kolskim prilazom. Na suprotnoj, zapadnoj strani se nalazi portik sa stepeništem u središnjem delu i završava se trougaonim timpanonom na kome je bio grb bivših vlasnika. Četvorovodne krovne mase su proporcionalne objektu i završavaju se na vrhu sa terasom - kulom osmatračnicom.

U oba dvorca se danas nalazi dom za duševno obolela lica. Prilikom obilaska u avgustu 2006. godine dvorci su izgledali dosta dobro. Oba dva dvorca su proglašena kulturna dobra.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice