this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Redl Lajoša, Rastina
  Dvorac "Redl Lajoša" Rastina     Na samom kraju XIX veka, Rastina je bila u posedu vlastelina Bele i Lajoša Redla. Dvorac je izgrađen oko 1900. godine za barona Redl Lajoša, na mestu stare katoličke gotičke crkve. Apsida starog hrama sa krstastim svodovima, kapitelima i lukovima od kamena proteže se do krovnog venca novog objekta. Po svemu sudeći ti delovi su autentični ostaci za sada nepoznatog starijeg objekta, a najverovatnije katoličke crkve. Uklapajući novo u staro, projektant novog objekta se rukovodio oblicima gotskog stila, o čemu govore bočno postavljeni prozori. Doprinos tumačenju da je ovo bio hram, daje objavljena fotografija iz 1905. godine, na kojoj se vidi kapela uklopljena u novi objekat, pre izvršene prepravke. Dvorac je spratni objekat kompaktne, skoro kvadratne osnove, u koji se ulazi naglašenim prilaznim stepeništem. ulazna vrata su uvučena u odnosu na zidnu masu i naglašena plitkim pilastrima koji se protežu dužinom cele fasade i naglašavaju centralni rizalit. Krovne mase su jednostavne, četvoroslivne i doprinose kompaktnosti objekta, a potkrovni venac je isturen i višestruko profilisan. Ovo je jedinstven primer arhitektonskog spoja dela sakralne građevine i dvorca u Vojvodini. Danas se u objektu nalazi Osnovna Škola "Laza Kostić". Dvorac, proglašeno kulturno dobro.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice