this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | Latinica
Villa Ertl, Odzaci
  Villa Ertl Odzaci     Вилу је изградио Јован Ертл као породичну кућу за становање почетком XX века. Предузеће за прераду кудељних влакана, налик на фабрику кудеље у Сегедину, основано је 1907. године. Први званични назив је "Honi fonó és kötélverőgyár" (Фабрика кудељног влакна и канапа). Јован Ертл постао је први председник одбора, а касније и власник 90% свих акција фабрике. Данас се у згради налази техничка школа. Зграда је обновљена 2004. године, а обнову је финансирало Покрајинско извршно веће Војводине. Колико је уложено у обнову види се на сликама.

© 2007-2020 Serbia
Home | Castle | Monasteries | Windmill | About us | Links | Banners | Contact | E-postcards