this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Karačonji, Novo Miloševo
  Dvorac "Karačonji" Novo Miloševo     Dvorac je izgradio Lajoš Karačonji između 1842 i 1846 godine na svom imanju u Beodri (danas Novo Miloševo). Zgrada je igrađena kao reprezentativni rezidencijalni objekat koji svojom prostornom dispozicijom i arhitektonskim rešenjem zauzima dominantan položaj u prostranom parku. Oblikovan je u arhitektonskom smislu i dosledno sproveden u klasicističkom stilu kao i svi preteći objekti u sklopu imanja. Zgrada je izdužene pravougaone osnove, i predstavlja jedan od retkih spratnih rezidendencijalnih objekata. Glavna fasada je rešena simetrično, sa plitkim rizalitima na uglovima, koji se završavaju timpanonima. Na središnjem delu glavne fasade se nalazi reprezentativni ulaz koji je smešten ispod portika. Portik u prizemnom delu nose pravougaoni dorski stubovi, a na spratnom delu, gde je velika terasa, korintski stubovi sa arhitravom, golim frizom i trougaonim timpanonom. Prizemlje je odvojeno od sprata horizontalnom podelom koja je naglašena kordonskim vencem. Prozorske ose se poklapaju na spratu i prizemlju i ritmično su raspoređene duž fasade. Prozorski otvori su smešteni između pilastara koji u prizemnom delu imaju jonske kapitele i polukružne stepenaste frontone, a na spratnom korintske kapitele i pravolinijski oblikovane frontone na dekorativnim konzolama iznad prozora. Na dvorišnom delu fasada je ravna, a naglašena je centralnim zastakljenim delom koji nosi niz dorskih stubova. Prozorske ose se poklapaju, a bočni rizaliti su naglašeni nizom prozorskih otvora. U sklopu imanja su pomoćni ekonomski objekti: konjušnice, štale, magacini i odeljenja za poslugu, koji zajedno sa glavnom zgradom dvorca čine ahitektonski i stilski jedinstven i dobro usklađen kompleks. Posle Drugog Svetskog Rata u dvorcu je bio dom za nezbrinutu decu, popravni dom i osnovna škola. Postojao je i drugi dvorac u Beodri koji je porušen, a izgradio ga je Lajošev brat, Laslo Karačonji između 1838. - 1842. godine. Lajoš i Laslo su izgradili i crkvu sa dva tornja, u Beodri (dva brata, dva dvorca, dva tornja). Danas se u dvoracu nalazi hemiska industrija Hinom. Iznutra je dvorac prepravljen za potrebe fabrike, ali nije kompletno i adekvatno renoviran. Sa zadnje strane fasada na dvorcu je u prilično lošem stanju. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.
Mediji o dvorcu...

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice