this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Letnjikovac Krivaja, Krivaja
  Letnjikovac "Krivaja" Krivaja     Letnjikovac koji je izgrađen krajem 19. veka na poljoprivrednom dobru Krivaja pripadao je veleposedniku Balintu Fernbahu. Porodica Fernbah je imala značajne industriske objekte i velike komplekse zemlje u Bačkoj, Banatu i okolini Segedina i Mađarskoj krajem XIX i početkom XX veka. Porodica Fernbah i to braća Jožef, Janoš, Balint, Antal i Karolj su imali više dvoraca u Vojvodini. Jožef Fernbah je imao dvorac u okolini Apatina koji su kasnije od njega otkupili Dunđerski. Balint je imao letnjikovac u Sonti, i ovaj na Krivaji. Antal je imao dvorac u Temerinu. Karolj je bio vlasnik spahiluka i dvorca u Aleksi Šantiću, poznatijeg kao Baba Pusta. Karolj je bio veliki bač-bodroški župan. Letnjikovac na Krivaji nosi odlike poznog klasicizma, odnosno eklektičke mešavine stilova, klasiczma sa elementima baroka. Objekat je prizemni, slobodnostojeći, smešten u prostranom parku koji se prostire na oko tri hektara površine. U parku se nalaze stoletna stabla četinara i lišćara i veštačko jezero koje upotpunjuje planinski negovan park. Objekat je izdužene pravougaone osnove, a dvorišna fasada ima dva bočna takta i uvučen središnji deo u kome je smešten ulaz u centralni hol. Na prostranoj nadkrivenoj terasi je ograda od kamenih stubića u koju su ukomponovani šest dorskih stubova koji markiraju prilazno stepenište i nose klasicističku atiku profilisanim arhitravom ispod koje su metope. Prednja ili ulazna fasada ima centralni rizalit sa tri prozora i prostranu otvorenu terasu. Svi prozorski otvori su ritmično postavljeni sa jednakim razmacima i svi imaju isti nadprozorski fasadni ukras. Nad centralnim rizalitom je atika koja u sredini ima trougaoni timpanon u čijoj je sredini bio porodični grb. Glavna zagrada i ekonomski objekti su u veoma dobrom stanju. U letnjikovcu se nalazi administracija poljoprivrednog dobra "Krivaja". Letnjikovac je evidentirano kulturno dobro.

 

Letnjikovac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice