this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac porodice Karas, Horgoš
  Dvorac "Karas" Horgoš     Dvorac je izgrađen po planu ne poznatog Bečkog arhitekte u stilu provincijskog baroka 1795. godine za potrebe naslednika Grofa Antala Mikloša Karasa koji je osnivač mesta Horgoš. Građevina je prizemna sa osnovom u u obliku ćiriličnog slova G, čiji je krajnji deo glavna zgrada, a dvorišni je najverovatnije kasnije dogrđen. Preko širokog stepeništa i trema pristupa se reprezentativnom krećem delu zgrade. Ograda trema je od kovanog gvožđa, kao i svi giteri na prozorima i vratima. Na glavnoj, asimetričnoj, todelnoj fasadi rizalit je posebno naglašen krovnim baroknim frontom koji je preko arhitravnog friza sa triglifima i metopama oslonjen na četiri visoka pilastra, koji se završavaju kompozitnim kapitelima. Iznad plitkih lukova prozora i vrata rizalita je plastična reljefna dekoracija i kao i nad ostalim otvorima, profilisane arhitravne grede na konzolama. Glavna fasada ima centralni rizalit, asimetrično postavljen na dužini glavne fasade, naglašen prilaznim stepenicama i plitkom terasom, a u visini krovišta naglašen baroknom atikom i mansardnim krovištem. Opštim izgledom i detaljima, dvorac porodice Karas je građevina sa jasnim baroknim obeležjima. Dvorac je nakon drugog svetskog rata korišćen kao škola, a danas nema namenu i u veoma lošem je stanju. Iako u veoma lošem stanju dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.

 

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2022 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice