this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Jagodić, kod Konaka
  Dvorac "Jagodić" kod Konaka     Dvorac je sagrađen na ivici šume, 1835. godine za Petra Jagodića. Od izgradnje pa sve do Drugog svetskog rata ostao je u posedu porodice Jagodić. Između ostalih dvoraca u Vojvodini ovaj objekat ima stilske vrednosti, ali i istorijske, zbog porodice u čijoj je vlasništvu bio. Porodica Jagodić je značajna za kulturnu istoriju srpskog naroda u Vojvodini. Jagodići su bili istaknuti članovi Matice srpske, pa se u Galeriji Matice srpske nalazi nekoliko njihovih portreta koje je naslikao Konstantin Danil. Konstantin Danil je jadan od najznačajnijih slikara druge polovine 19. veka. Dvorac pripada tipu poljskih dvoraca, oko njega je negovan park i u dubini imanja se nalazi engleski park, koji uključuje već postojeće biljne vrste, obogaćene egzotičnim retkim vrstama. Park ispred zgrade je planiran po francuskoj šemi, projektovanjem rundela oivičenih ružičnjakom i šimširom. Na imanju su bila dva uređena parka francuski i engleski koji u dubini imanja prelazi u šumu Koprivića koja je zaštićena kao prirodna retkost. Zgrada dvorca je u obliku izduženog pravougaonika sa strogo simetričnim unutrašnjim i spoljašnjim rasporedom. Osu simetrije čine dva pristupna portika, glavni ulazni i drugi ka parku. Zgrada je prizemna sa dva bočna rizalita koji izgledaju kao dve kule jer im je krov iznad visine krovnog venca centralnog dela zgrade. Sklad proporcija i jednostavnost ovom objektu daju simetrija kao osnovni estetski princip i sklad zidnih masa i ritam prozorskih otvora sa jednakim razmacima. Ravan krov dvorišnog trema nose četiri stuba sa korintskim kapitelima i višestruko profilisana arhitravna greda. Pravogugaoni prozori su flankirani plitkim pilastrima sa korintskim kapitelima, imaju različite frontone. Veliki podrum, zasveden pruskim svodom ima posebno izvedenu vazdušnu ventilaciju koja je još u funkciji. Posle drugog Svetskog Rata u objktu se nalazila zgrada PDP "Trudbenik". Pretvaranje poljskog dvorca koji je bio namenjen stanovanju u administrativno-poslovnu zgradu donelo je dosta promena naročito u enterijeru. Posle dužeg vremena započeto je obnavljanje zgrade 2007. godine. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2022 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice