this.speed=500;this.fadeSpeed=500;this.topNav='no';this.overlayNav='yes';this.dropShadow='no';this.captions='no';this.border=0;this.copyright='no';this.IPTCinfo='no';this.delayTimer='yes';this.delayTime=6500;
Ћирилица | English
Dvorac Hertelendi, Bočar
  Dvorac "Hertelendi" Bočar     Selo Bočar i dvorac Telegdijevih iz XIV veka odkupio je spahija Hertelendi Jožef 1803. godine. On je izgradio drugi dvorac u naselju oko 1820. godine. Posle njegove smrti imanje je razdeljeno između njegova tri sina Ignjaca, Mikše i Karolja. Krajem XIX veka 1890. godine spahiluk su odkupili pivari baron Ivan Bajić i Alojz Bajer. Bajer je uzeo novi Ignjacev dvorac, a stari dvor Telegdijevih uzeo je Ivan Bajić. Bajić Ivan je bio u srodstvu sa kraljevskom porodicom Obrenović uz čiju je pomoć od vlasti u Beču dobio titulu barona. Njegov stariji sin Miloš Bajić srušio je stari dvorac Telegdijevih i početkom 20. veka na istom mestu izgradio novu rezidenciju koja se danas vodi kao dvorac Bajića. Miloš Bajić je bio veliki mecena i dobrotvor i osnivač Gimnazije u Novom Sadu. Dvorac Hertelendijevih je prizemna građevina sa osnovom u obliku ćiriličnog slova p, sa dužim bočnim aneksima. U osnovi zgrada je projektovana u secesiji te je oblikovanje dvorca podređeno odlikama vladajućeg stila sa početka 20. veka. Uglovi zgrade su naznačeni bočnim rizalitima flankiranim moćnim pilastrima i završavaju se visokim polukružnim atikama, a karakterističan je i podkrovni talasasti venac. Parka je delimično očuvan, a u sklopu objekta se nalazi nekoliko ekonomskih objekata od kojih se ističe jedan na dnu parcele. Današnji dvorac Bajića je prizemna zgrada izduđene pravougaone osnove sa odlikama eklektike. Glavna fasada je jednostavnog stilskog rešenja, sa središnjim plitkim rizalitom u kome je niz od pet prozorskih otvora i nadvišenih arhivolti razdvojenih plitkim pilastrima koji se završavaju jonskim kapitelima. U dvorištu se nalazi ulazni trem koji nosi šest stubova koji se završavaju jonskim kapitelima. Ispod trema se nalazi kolski prolaz sa kapijom od kovanog gvožđa. Na bočnim krajevima su flankirane polukružne kule. Danas, park iza dvorca Bajića je uništen, na njegovom mestu se nalazi fudbalski teren, a zgrada je zaključana. U dvorcu Hertelendijevih je donedavno bila duševna bolnica, а sada je u pripremi dom za decu sa posebnim potrebama. Oba dvorca su u lošem stanju i oba su evidentirana kulturna dobra.

Mediji o dvorcu...
Mediji o dvorcu 2...

Dvorac nije otvoren za posetioce!

© 2007-2024 Srbija
Početna | Dvorci | Manastiri | Vetrenjače | O nama | Kontakt | Veze | Reklame | E-razglednice